Croatian Bible

Leviticus 23

Leviticus

Return to Index

Chapter 24

1

 

  Jahve reče Mojsiju: 

 


2

 

 "Naredi Izraelcima da ti za svijećnjak donose čistoga ulja od istupanih maslina, da se uvijek održava svjetlo. 

 


3

 

 Neka ga Aron svagda sprema pred Jahvom od večeri do jutra u Šatoru sastanka, pred zavjesom Svjedočanstva. Neka je ovo trajan zakon vašim naraštajima. 

 


4

 

 Neka Aron neprekidno održava svjetlila na čistome svijećnjaku pred Jahvom." 

 


5

 

 "Potom uzmi najboljeg brašna i od njega ispeci dvanaest pogača. Neka u svakoj pogači budu dvije desetine efe. 

 


6

 

 Onda ih poredaj u dva reda - po šest u redu - na čistome stolu što je pred Jahvom. 

 


7

 

 Na svaki red stavi čistoga tamjana. Neka to bude hrana prinesena kao spomen - paljena žrtva Jahvi. 

 


8

 

 Svake subote, bez prijekida, neka se postavljaju pred Jahvu. To neka Izraelci vrše zbog vječnoga Saveza. 

 


9

 

 Neka pripadnu Aronu i njegovim sinovima. Oni ih imaju blagovati na posvećenu mjestu. To je njemu vrlo svet dio Jahvinih paljenih žrtava. To neka bude trajna odredba." 

 


10

 

 A sin jedne Izraelke, komu otac bijaše Egipćanin, iziđe među Izraelce i zametne u taboru svađu s nekim Izraelcem. 

 


11

 

 Uto sin Izraelke pogrdi Ime i opsuje ga. Tada ga dovedu Mojsiju. - Mati mu se zvala Šelomit, a bila je kći Dibrijeva iz plemena Danova. - 

 


12

 

 Stave ga u zatvor dok im se ne očituje volja Jahvina. 

 


13

 

 Onda Jahve reče Mojsiju: 

 


14

 

 "Izvedi psovača iz tabora. Potom svi oni koji su ga čuli neka stave svoje ruke na njegovu glavu. A onda neka ga sva zajednica kamenuje. 

 


15

 

 Poslije toga ćeš ovako prozboriti Izraelcima: Tko god opsuje Boga svoga neka snosi svoju krivnju; 

 


16

 

 tko izgovori hulu na ime Jahvino neka se smakne - neka ga sva zajednica kamenuje; bio stranac ili domorodac, ako pohuli ime Jahvino, mora mrijeti. 

 


17

 

 Ako čovjek zada smrtan udarac drugome, mora se smaknuti. 

 


18

 

 Tko usmrti živinče mora ga nadomjestiti: život za život. 

 


19

 

 Tko ozlijedi svoga bližnjega neka mu se učini kako je on učinio: 

 


20

 

 lom za lom, oko za oko, zub za zub - rana koju je on zadao drugome neka se zada i njemu. 

 


21

 

 Tko usmrti živinče mora ga nadoknaditi, ali tko ubije čovjeka mora umrijeti. 

 


22

 

 Neka vam je jednak sud i strancu i domorocu. Jer ja sam Jahve, Bog vaš." 

 


23

 

 Pošto je Mojsije to izložio Izraelcima, oni izvedu psovača izvan tabora i zaspu ga kamenjem. Učine, dakle, Izraelci kako je Jahve Mojsiju naredio. 

 


Leviticus 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: